Gruppevarsling

UMS Gruppevarsling er en plattform for beredskapsetater og ulike typer bedrifter beregnet for håndtering av kritisk og ikke-kritisk kommunikasjon med en forhåndsdefinert gruppe mennesker. Løsningen benytter en multikanalstrategi for å sikre effektivitet ved mannskapsinnkalling og allokering av beredskapsteam.

Løsningen legger til rette for en- og toveiskommunikasjon ved både planlagte og akutte hendelser

Nødetater, beredskapsorganisasjoner og ulike bedrifter benytter systemet for å varsle for å organisere og kommunisere med personell. Ved en katastrofe kan omfanget bli betydelig redusert dersom nødpersonell har tilgang til oppdatert statusinformasjon om hendelsen. Kapasiteten til UMS Gruppevarsling sikrer at alle mottakere blir informert umiddelbart og samtidig på en sikker, effektiv og standardisert måte.

De viktigste varslingskanalene som benyttes er talemeldinger, tekstmeldinger (SMS), TETRA (SDS), e-post og sosiale medier. Andre relevante kanaler er også tilgjengelig om ønskelig.

Dekker kommunikasjonsbehov for enhver organisasjon

Systemet legger til rette for etablering av flere grupper basert på organisasjonens behov for å motta spesifikke instruksjoner og varsel. Systemadministrator kan opprette et ubegrenset antall brukere og grupper for så å organisere dem i et hierarki for en forenklet bruk av systemet. Med en innebygget konferansefunksjon kan løsningen fungere som en helhetlig plattform for å dekke alle kommunikasjonsbehov for enhver organisasjon. Personvern er alltid sikret ved at hver gruppe kun har tilgang til sine data. Systemet er robust nok for å håndtere at et hvert antall brukere logger seg på samtidig.

Støtter flere språk

Gruppevarsling støtter flere språk. Systemet fungerer via et web-grensesnitt og mobilapplikasjoner. Systemet er utstyrt med en telefonbok som kan lagre ulik kontaktinformasjon for hver person. Sluttbrukere behøver ikke å konfigurere eller installere løsningen før bruk. Ved å bruke forhåndsdefinerte maler og scenarier kan flere grupper bli varslet med kun noen få klikk. Dette muliggjør effektive redningsoperasjoner i krisesituasjoner.

 

Del denne artikkelen: