IT Alert

For ulike typer organisasjoner kan det å administrere og informere om planlagt og uforutsett driftsstans i IT-systemer være en krevende oppgave.

Mange selskaper varsler kunder og ansatte om nedetid på sine IT systemer via e-post, SMS og talemeldinger. Men hva skjer dersom disse systemene også får driftsstans eller de er integrert med interne systemer som allerede er nede?

Med UMS IT Alert kan man enkelt og effektivt sende informasjon til predefinerte grupper av ansatte, kunder og andre, samt teknikere ved en driftsstans.

Driftsstans i IT-systemet kan forårsake alvorlige forstyrrelser i tjenestene hos både private og offentlige virksomheter. Nedetid er kostbart og kan skade bedriftens omdømme betydelig. UMS IT Alert forsterker muligheten for å opprettholde driftskontinuiteten i organisasjonen.

UMS IT Alert fungerer på to ulike måter:

  1. Systemet kan sende varsel helt utenom bedriftens systemer via UMS gruppevarslingsplattform, eller
  2. Systemet kan integreres som en del av selskapets eget system for å oppnå en automatisert varslingsprosess ved driftsstans.

IT Alert kan både være hoved- eller backupløsning for varsling i en bedrift. Løsningen sender ut SMS- og/eller talemeldinger til alle berørte brukere ved kun noen få klikk. Utsendelsen kan aktiveres enten fra en PC eller via en app.

 

Del denne artikkelen:

Les mer om: