Infosentral

For en del organisasjoner er det viktig at det opprettes et automatisk system for å svare på innkommende telefonsamtaler under kriser eller brudd i servicetjenester.

Et slikt system skal også gi spesifikke instruksjoner om den pågående situasjonen. Tradisjonelle telefonsvarere kan være krevende å omprogrammere til slike formål.

UMS Infosentral er et svært enkelt alternativ for å håndtere denne type henvendelser effektivt for serviceavdelinger i både offentlige og private virksomheter.

Ved å bruke UMS Infosentral kan et uforutsett økt antall innkommende samtaler, som følge av et uventet avbrudd i servicetjenester eller andre kriser, enkelt håndteres. Systemet kan raskt igangsettes ved på forhånd å gjøre klart ulike talemeldinger med instruksjoner til innringere. Det er også mulighet til å motta respons om ønsket. UMS Infosentral støtter viderekobling til andre telefonnumre gjennom bruk av DTMF (dual tone multi frequency).

UMS Infosentral konfigureres fra et brukervennlig, nettbasert grensesnitt og krever lite opplæring. Systemet er ideelt for å håndtere innringing i forbindelse med uforutsette hendelser. Det støtter flere språk og kan skaleres i henhold til organisasjonens behov.

Del denne artikkelen:

Les mer om: