Community Messaging

UMS Community Messaging System er en abonnentbasert tjeneste som brukes til å informere innbyggere via tekstmeldinger, talemeldinger, e-post, sosiale medier og push-varsler.

Systemet er utviklet for mennesker som ønsker å bli informert om hva som skjer i nærmiljøet deres, og de kan velge hvilke kanaler de ønsker å bli oppdatert via.

UMS Community Messaging System leverer en brukervennlig plattform for å varsle innbyggere og grupper filtrert på lokasjon, interesser og demografisk informasjon gjennom et stort utvalg av kanaler: e-post, tekstmeldinger, talemeldinger, sosiale medier og push-meldinger. Bredden av kanaler sørger for at viktige meldinger blir levert til relevante mottakere.

Lokasjonsbasert informasjon

Løsningen tilbyr også en applikasjon for innbyggerne der de kan definere geografiske lokasjoner de er interessert i å motta oppdateringer og varslinger for. Innbyggerne kan på den måten holde seg oppdatert om hva som skjer i deres interesseområde, selv om de selv ikke er fysisk til stede. Applikasjonen muliggjør også lokasjonsbasert informasjon om enhver hendelse der brukeren faktisk befinner seg.

 

Del denne artikkelen:

Les mer om: