Om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) är ett norskt teknikföretag med internationell verksamhet. Vårt huvudkontor ligger i Oslo. UMS Sverige AB är ett dotterbolag till UMS ASA, och har sitt huvudkontor i Stockholm. Vi har mer än 1200 kunder över hela världen och når över 250 miljoner människor med våra system för offentliga meddelanden. UMS grundades 1998 och har en ledande position inom befolkningsvarningslösningar.

Om UMS varningslösningar

Våra lösningar möjliggör utskick av varningar före, under och efter oönskade och potentiellt farliga händelser. Genom rätt information till rätt målgrupp, via rätt kanal, i rätt tid, kan dessa lösningar bidra till att rädda liv, samt reducera materiell skada. Mobiltelefonen är den mest använda kommunikationskanalen i världen idag. Därför är den också den mest effektiva plattformen för att informera och varna människor. UMS använder den existerande infrastrukturen hos teleoperatörerna när viktiga meddelanden skickas ut.

Som en av pionjärerna i utvecklingen av avancerade system för viktiga meddelanden har vi flera patent, som i branschen är kända för sina tekniska och livräddande egenskaper. Vi kan peka på flera verkliga installationer än någon annan firma i världen, och har vi har utvecklat nationella varningssystem i olika slag för bland annat Sverige, Singapore, Nederländerna, Grekland, Kambodja och två kuststater i Indien. UMS har ett strategiskt partneravtal med UNISDR och har bistått med utveckling av ramar för krishantering och varninglösningar i ett flertal länder och multilaterala organisationer.

Våra varningslösningar är utvecklade för att kunna varna både vid planerade och oförutsedda händelser. Lösningarna ger både offentliga och privata organ möjlighet att kommunicera med kunder och invånare via flera olika kanaler. Våra tjänster är mycket användbara för att informera rätt personer vid rätt tidpunkt.

Dela artikel: