Nanhi Kali projektet

Vad är Nanhi Kali?

Det indiska Nanhi Kali projektet viger sin tid och kraft på att hjälpa utsatta flickor i Indien. De säkerställer flickornas rätt till utbildning. En gedigen utbildning ger positiva effekter för både familjen, samhället och även Indien som land. Med hjälp av privatpersoner och företag som UMS  säkerställer Nanhi Kali-projektet en utbildning med materiellt stöd för över 100 000 unga flickor runt om i Indien. Huvudsyftet med projektet är att säkerställa en 10-årig skolgång för flickor i Indien som tillhör det lägre socioekonomiska skiktet i samhället.

Hur bidrar UMS till Nanhi Kali projektet?

UMS finns i många delar av världen och har även anställda från många delar av världen, exempelvis Indien. Många flickor i Indien lever i fattigdom och med begränsade möjligheter. En säkrad skolgång för dessa flickor utgör en essentiell möjlighet och höjer livskvalitén. Anställda på UMS har möjlighet att donera en summa pengar månatligen, som dras från lönen och UMS matchar den donationen till projektet. Tillsammans önskar UMS och medarbetarna göra skillnad.

Dela artikel: