Plattform

UMS Alert har en robust plattform, som är designad för att uppfylla de hårda krav som ställs till lösningar för livskritisk varning.

Förutom stöd i ett flertal kanaler och rik funktionalitet så finns det andra viktiga faktorer att uppmärksamma. System- och datasäkerhet, stabilitet, prestanda, redundans, garanterad driftsäkerhet, uppgraderingar, hantering av stora databaser och nätverksstyrning har alla avgörande betydelse för en varningsplattform.

Redundans
UMS Alert-systemet är byggt för redundans över flera olika nivåer för att säkerställa hög tillgänglighet. Vi har bland annat geografisk redundans på våra PSTN-lösningar.

Talmeddelande Server Setup
Vi har en väldigt flexibel telefonilösning, som ger full kontroll över talmeddelanden samt prioritering av dessa.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Vi tillämpar bästa praxis för hantering av kritiska varningar från våra kunder över domäner och länder, och ser till att våra kunder drar nytta av varandras kunskaper och erfarenhet.

Överbelastningskontroll
Vi använder patenterade teknologier för att garantera att ett stort antal varningsmeddelanden kan hanteras av telekommunikationsnätet utan att överbelasta tal-och SMS-kanaler.

Skalbar
UMS Alert är en skalbar lösning, både i sändningskapacitet och i antal användare.

Användarvänlighet
Systemet är, med hjälp av parameterstyrning, enkelt för maximal användarvänlighet och pålitlighet.

Webservices
Vi tillhandahåller webservice-baserad integration som möjliggör implementering av varningsfunktionalitet i externa applikationer.

Tillgänglighet
Redundans och hög kapacitet i alla led säkerställer de högsta tillgänglighetsnivåerna, för att uppnå kraven från våra kunder.

Support
Vi erbjuder 24/7 supportjour som hanterar frågor och ärenden från våra kunder.

Dela artikel: