Reaching people when it matters most

UMS - an Everbridge Company, utvikler og leverer løsninger for kommunikasjon med innbyggere, samt befolkningsvarslingssystemer for å øke menneskers sikkerhet og velferd. Vår ekspertise i å nå folk når en krise inntreffer, bidrar til å øke deres trygghet med effektive og presise meldingsleveranser. Løsningene våre hjelper offentlige instanser, nødetater og private bedrifter med å nå innbyggere med kritisk informasjon til rett tid. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonsmulighetene som finnes i samfunnet. Vi hjelper våre kunder med å nå mennesker når det gjelder som mest.