Løsninger

Kommunikasjon er blant de teknologiene med raskest utbredelse og størst innvirkning på folks atferd og levesett

Som en av pionerene innen utviklingen av kritiske varslingsløsninger, har UMS - an Everbridge Company, spilt en betydelig rolle for befolkningsvarslingens verdi, funksjonalitet og progresjon.

Våre teknologipatenter er et soleklart bevis på vår kompetanse og fokus på å nyttiggjøre offentlige kommunikasjonsnett til en pålitelig kanal for å varsle befolkningen om krisesituasjoner.