Befolkningsvarsling

Naturlige og menneskeskapte katastrofer forekommer med økt frekvens over hele verden, og våre teknologiske fremskritt er avgjørende for å hindre store skader og tap.

Et av de mest sentrale aspektene ved katastrofehåndtering er å gjøre relevant informasjon tilgjengelig til rett tid, og UMS Befolkningsvarsling kan varsle via ulike kanaler for flere typer katastrofescenarier, uavhengig av om de har oppstått naturlig eller er menneskeskapt. Med over 20 års erfaring i varslingsindustrien, leverer UMS - an Everbridge Company, flere nasjonale varslingsløsninger enn noen annen organisasjon i verden.

Share this article: