Nasjonal varslingsløsning

Med nasjonal varslingsløsning implementert i Sverige, Singapore, Island, Nederland, Hellas og Kambodsja har UMS - an Everbridge Company, levert flere av denne typen varslingssystemer enn noe annet selskap i verden

Befolkningsvarslingsløsningen er bygget for å kunne skaleres og tilbyr teknologi og flere varslingskanaler for å nå svært mange mennesker i katastrofesituasjoner.

Naturkatastrofer

I de seneste tiårene har de fleste land i verden definert og utvidet sitt katastrofehåndteringsmandat på grunn av økt frekvens og variasjon av katastrofer. På grunn av teknologiutviklingen, er det nå mulig å identifisere og forberede naturkatastrofer med mer nøyaktighet enn noen gang i menneskehetens historie.

Befolkningsvarsling

Brukervennlig funksjonalitet

UMS' nasjonale varslingsløsning bringer flere varslingsteknologier og kanaler sammen i en enkelt plattform, for å hjelpe myndigheter med kritisk varsling i krisesituasjoner. Løsningen tilbyr brukervennlig funksjonalitet for å hindre komplikasjoner i møte med en katastrofe.

Mer enn 20 år i varslingsbransjen har ført UMS til flere banebrytende innovasjonsprosjekter, som i stor grad reduserer virkningen av vanlige problemer forbundet med massevarslingsløsninger. Overbelastning av nettverk og mislykkede meldingsleveranser er eksempler på slike problemer.

Kontakt oss
Share this article: