Lokasjonsbaserte tjenester

UMS - an Everbridge Company, med sin lange erfaring i å utnytte lokasjonsbasert informasjon for kritisk og ikke-kritisk kommunikasjon, har utvidet sin portefølje til også å tilby nisjetjenester som strekker seg utover meldings- og varslingsbehov

Bruksområdene for lokasjonsbasert informasjon er ubegrenset

Utviklingen innen digital innovasjon fortsetter å vokse og det blir stadig viktigere å fokusere på konsepter og løsninger som har en betydelig påvirkningskraft.

Fremskritt i kommunikasjonsteknologien kan ha varierte fordeler; fra forbedret brukervennlighet og kundeopplevelse, til det å kunne redde liv.

Våre lokasjonsbaserte tjenester er et resultat av innovasjon og utvikling rundt kommunikasjon og kritisk varslingsteknologi. Selskapets samarbeid med forskjellige aktører har banet vei for variert og praktisk bruk av vår egen teknologi på mange ulike områder.

Kontakt oss
Les vår brosjyre her (ENG)

Share this article: