Servicevarsling

UMS Servicevarsling er en massevarslingsløsning utviklet spesielt for offentlige og private organisasjoner med behov for å formidle servicemeldinger. Varslingen gjøres via tekstmelding, talepost, sosiale media og/eller e-post i forbindelse med ulike servicetjenester, og mottakerne selekteres basert på deres registrerte adresse.

Noen bruksområder:

  • Nødreparasjoner av vannrør
  • Endringer i tidsplaner for avfallsinnsamling
  • Strømbrudd
  • Påminnelser om eiendomsinspeksjoner og tilsyn

Varslingskanaler:

  • SMS
  • Talemeldinger
  • Sosiale media
  • Push-meldinger til smarttelefoner
  • E-post

Varsler alle som berøres av en hendelse

UMS Servicevarsling er spesielt utviklet for å informere innbyggere, kunder og bedrifter om planlagt gjennomføring av ulike servicetjenester, eller om uforutsette hendelser, i et definert geografisk område.

Tradisjonelle varslingsrutiner som å banke på dører, sende brev samt annonsering er dyre, utdaterte og ineffektive metoder. Denne metoden gir heller ikke oversikt over hvem som har mottatt informasjonen som er sendt ut.

Ved å bruke UMS Servicevarsling sendes det et SMS-varsel til alle som berøres av en hendelse. Informasjonen blir sendt samtidig til alle og systemet kan generere sanntidsrapporter som indikerer hvem som har mottatt de enkelte meldingene. Enkelte mennesker i befolkningen har ikke mulighet til å motta SMS, og informasjonen kan derfor i tillegg sendes som talemelding eller via e-post. Med kun noen få klikk sikrer man dermed at så mange som mulig mottar nødvendig informasjon.

Patentert teknologi for overbelastningskontroll

Løsningen støtter flere ulike varslingskanaler og kan sende ut tusenvis av meldinger i minuttet. Toveiskommunikasjon er mulig ettersom alle kanalene støtter respons. Systemet benytter UMS sin patenterte teknologi for overbelastningskontroll for å unngå overbelastning i nettverket, som kan oppstå under store hendelser.

I dagens samfunn forventer forbrukere å bli godt informert og gjerne via mobiltelefon

Offentlige instanser og tjenesteleverandører opplever ofte et høyt antall henvendelser grunnet mangelfull informasjon. Brukere av UMS Servicevarsling har forbedret servicenivået betraktelig ved å informere effektivt om ulike hendelser, og har i tillegg kuttet kostnader ved å redusere ressursbruken knyttet til informasjonsspredning og håndtering av innkommende samtaler.

Les vår brosjyre her

Kontakt oss
Share this article: