Lokasjonsbasert varsling hos GE Healthcare


Utviklingen innen digital innovasjon fortsetter å vokse og det blir stadig viktigere å fokusere på konsepter og løsninger som har en betydelig påvirkningskraft.

Fremskritt i kommunikasjonsteknologien kan ha varierte fordeler; fra forbedret brukervennlighet og kundeopplevelse, til det å kunne redde liv.

Våre lokasjonsbaserte tjenester er et resultat av innovasjon og utvikling rundt kommunikasjon og kritisk varslingsteknologi. Selskapets samarbeid med forskjellige aktører har banet vei for variert og praktisk bruk av vår egen teknologi på mange ulike områder.

Share this article:

Read more about: