Om oss

UMS er nå er blitt en del av Everbridge! Denne fusjonen forener Everbridge`s verdensledende softwareplattform for håndtering av kritiske hendelser med suksessfulle befolkningsvarslingsløsninger, meldings- og planleggingsverktøy fra UMS. Vi er overbevist om at vi sammen vil kunne tilby våre kunder unike løsninger, som hjelper med å vurdere trusler, håndtere hendelser og informere berørte på en mer global skala enn tidligere

UMS, an Everbridge Company, har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med våre systemer for befolkningsvarsling. Våre løsninger gjør det mulig å varsle før, under og etter uønskede og potensielt farlige hendelser. Gjennom rett informasjon til rett målgruppe, via rett kanal til rett tid, kan disse løsningene bidra til å redde liv, samt redusere skade på materiell.

Mobiltelefonen er i dag den mest benyttede kommunikasjonskanalen på verdensbasis. Derfor er den også den mest effektive plattformen for å informere og varsle mennesker. UMS utnytter eksisterende infrastruktur hos teleoperatørene når det sendes ut kritiske meldinger.

Som en pioner i utviklingen av avanserte systemer for kritiske meldinger har vi mange unike patenter, som i bransjen er kjent for sine tekniske og livreddende egenskaper. Vi kan vise til flere virkelige installasjoner enn noe annet selskap i verden, og har utviklet nasjonale varslingssystemer av ulik art for blant annet Sverige, Singapore, Nederland, Hellas, Kambodsja og to kyststater i India. UMS har en strategisk partneravtale med UNISDR og har bistått land og multilaterale organisasjoner med utvikling av rammeverk for krisehåndtering og varsling.

Våre varslingsløsninger er utviklet både med hensyn til å varsle om planlagte så vel som uforutsette hendelser. Løsningene gir både offentlige og private instanser mulighet til å kommunisere med kunder og innbyggere gjennom ulike kanaler. Denne tjenesten er svært nyttig for å informere riktige personer til rett tid.

Everbridge har over 3700 bedriftskunder over hele verden, over 800 kunder i Europa, og i tillegg en meget komplementær kundebase til UMS. En rekke stater og mange av de største byene i USA, samt ledende globale selskaper i mange industrisektorer har basert sine varslingsplattformer på Everbridge. Selskapets sikre og redundante plattform ble brukt til å sende over 2 milliarder meldinger til personer i over 200 land og områder i 2017. Everbridge er svært fokusert på å gjøre kundene fornøyde og scorer over 95% i kundetilfredshet. Everbridge`s verdensledende løsning for håndtering av kritiske hendelser (Critical Event Management) gjør det mulig å forbedre hvordan man forbereder seg på og responderer på kritiske hendelser som truer menneskers sikkerhet, forstyrrer daglig drift og setter selskapers omdømme i fare. Everbridge er børsnotert på USAs NASDAQ (EVBG). Les mer>>

Share this article: