Åknes Tafjord Video

UMS bidrar til å redusere risikoen ved en eventuell naturkatastrofe på vestkysten av Norge. Lokasjonsbasert varsling er installert som et samarbeid mellom UMS og Åknes/Tafjord Beredskap og har resultert i en god og tilstrekkelig beredskap til en av de store forestående naturkatastrofer i Europa.

Vi er har ikke anledning til å hindre disse fjellskredene å gå, men verktøyet vi har for å trygge menneskeliv er kontinuerlig sanntidsovervåkning av bevegelsene i fjellet – hvor det i etterkant er etablert planer for evakuering i hver enkelt kommune, i hvert enkelt bygdelag. Og det er etablert systemer for varsling av innbyggere, blant annet via telefoni gjennom løsninger fra UMS.
Kjell Jogerud, Åknes/Tafjord Beredskap

 

Se vår Åknes Tafjord Video

Del denne artikkelen:

Les mer om: