Danmark

Reaching people when it matters most

UMS - an Everbridge Company, udvikler og leverer løsninger til kommunikation med borgere, samt befolkningsvarslingssystemer til at øge folks sikkerhed og trivsel. Vores ekspertise i at nå ud til folk, når en krise opstår, hjælper med at øge deres sikkerhed med effektive og præcise meddelelser. Vores løsninger hjælper offentlige organer, beredskaber og private virksomheder når kritisk information skal ud til tiden. UMS - an Everbridge Company, arbejder løbende på at forbedre kommunikationsmulighederne i samfundet.

I Danmark tilbyder vi følgende løsninger, som du kan læse mere om på denne side:

  • UMS Gruppevarsling
  • UMS Servicevarsling
  • UMS Employee Alert
  • UMS Campus Alert

UMS Gruppevarsling

UMS Gruppevarsling er et system for en- og tovejskommunikation ved planlagte og akutte opståede hændelser. UMS Gruppevarsling benyttes bl.a. af offentligt og privat beredskab hvor kommunikation er af kritisk karakter.

UMS Gruppevarsling er robust og designet til tidskritisk varsling. Gruppevarslingssystemet varsler via telefonopringning, SMS, e-mail, sociale medier samt andre relevante kanaler.

UMS Gruppevarsling har stor kapacitet og sikre, at alle modtagere får information umiddelbart og samtidig. Afsenderen modtager en status på hvad modtageren af meddelelsen har svaret (ex. kan komme indenfor 15 minutter) og anden teknisk information.

Vil du gerne vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte os

Læs mere om UMS Gruppevarsling her

UMS Servicevarsling

UMS Servicevarsling er en multi-kommunikationsløsning som giver både offentlige og private serviceleverandører mulighed for at informere via SMS, talemeldinger, e-mail og sociale medier. Borgere og virksomheder som skal varsles, udvælges baseret på deres registrerede adresse.

Eksempler på områder, hvor UMS Servicevarsling kan benyttes:

  • Driftsforstyrrelser i fjernvarmen
  • Akutte reparationer på vandledninger
  • Ændringer i renovationen
  • Strømafbrydelser
  • Påmindelser om inspektion af boliginstallationer og aftaler.

Vil du gerne vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte os

UMS Employee Alert

Hold dine medarbejdere underrettet om akut opståede hændelser som netop berører dem.

Langt de fleste virksomheder som arbejder internationalt har eller vil på et eller andet tidspunkt opleve et behov at kunne udsende meddelelser af akut eller informativ karakter til medarbejdere i et bestemt  geografisk område eller til medarbejdere på en bestemt fabrik eller filial.

UMS Employee Alert tilbyder sikre og hurtige kommunikationskanaler i driftssikkert miljø med garanteret oppetid.

Vil du gerne vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte os

Læs mere om UMS Employee Alert her

UMS Campus Alert

UMS Campus Alert er baseret på et professionelt varslingssystem, som i dag anvendes af danske uddannelsesinstitutioner, myndigheder og beredskaber. Effektiv varsling og kommunikation vil forenkle håndteringen af en opstået situation, og vil som regel være udslagsgivende for at forhindre materielle skader, og ikke mindst for at redde liv.

Skulle en uddannelsesinstitution iværksætte en varsling ved en kritisk hændelse, vil samtlige undervisere og studerende som er tilknyttet den fysiske adresse modtage en varsling. Ud over varslingen lokalt, kan også de øvrige beredskabsansvarlige, ledelsen, SSP medarbejdere modtage varslingen.

Opstår en særligt kritisk hændelse vil tid være en utroligt vigtig faktor. UMS Campus Alert har sendekapacitet til at nå alle studerende i løbet af få minutter i modsætning til mange skoleadministrative systemer.

En markant fordel ved at benytte en televarsling, er at man ikke kun kan varsle de studerende som befinder sig på Campus, men også de elever som måtte være på vej.

Vil du gerne vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte os

Du kan finde os på denne adresse

UMS - an Everbridge Company
Danmark

Lyskær 3,
2730 Herlev,
Danmark

Tlf: +45 4816 3700
E-post: post@umsalert.dk

Kontakter

Jan Nielsen, Salg
E-mail: jan@umsalert.dk

Del denne artikkelen: