Investor Relations

UMS presenterer finansielle opplysninger gjennom kvartalsrapporter.

Investor Relations-sidene er designet for å gi alle investorer og kapitalmarkedene presis og pålitelig informasjon.