Løsninger

Kommunikasjon er blant de teknologiene med raskest utbredelse og størst innvirkning på folks atferd og levesett.

Som en av pionerene innen utviklingen av kritiske varslingsløsninger, har UMS spilt en betydelig rolle for befolkningsvarslingens verdi, funksjonalitet og progresjon.

Våre teknologipatenter er et soleklart bevis på vår kompetanse og fokus på å nyttiggjøre offentlige kommunikasjonsnett til en pålitelig kanal for å varsle befolkningen om krisesituasjoner.