Befolkningsvarsling

UMS Befolkningsvarsling brukes av nasjonale og regionale myndigheter til kritiske kommunikasjonsformål

Løsningen kan i tillegg benyttes av private og offentlige virksomheter som administrerer mindre områder som universitetsområder, fotballstadioner eller kjøpesentre. Befolkningsvarsling tilbyr en skalerbar multikanalsplattform som passer i mange ulike faresituasjoner. Løsningen kan brukes av én eller flere katastrofehåndteringsetater tilknyttet styrende organer eller private virksomheter for å redusere katastroferisiko ved rettidig formidling av nøyaktig informasjon.
UMS Population Alert

Vi når mennesker når det gjelder som mest

Naturlige og menneskeskapte katastrofer forekommer med økt frekvens over hele verden, og våre teknologiske fremskritt er avgjørende for å hindre store skader og tap. Et av de mest sentrale aspektene ved katastrofehåndtering er å gjøre relevant informasjon tilgjengelig til rett tid. Dette er avgjørende for at menneskene i de berørte områdene skal kunne reagere raskt og unngå potensielle trusler. For å kunne utføre effektive redningsaksjoner er det minst like viktig med en sømløs informasjonsflyt mellom nødetatene.

Ved å utnytte de mest effektive varslingskanalene kan UMS Befolkningsvarsling informere et stort antall mottakere innenfor et berørt område på bare noen få sekunder.

Hvert eneste sekund teller

UMS Befolkningsvarsling kan varsle via ulike kanaler for flere typer katastrofescenarier, uavhengig av om de har oppstått naturlig eller er menneskeskapt. Hvert eneste sekund teller i en nødssituasjon og derfor kan man på forhånd enkelt lage varslingsmaler, som kan ligge klare til å bli sendt ut hvis en situasjon skulle oppstå. De forskjellige beredskapsetatene kan enkelt få tilgang til systemet via en nettleser.

Med over 20 års erfaring i varslingsindustrien, leverer UMS - an Everbridge Company, flere nasjonale varslingsløsninger enn noen annen organisasjon i verden. UMS sine løsninger for kritisk kommunikasjon benyttes av flere enn 1200 kommunale og regionale administrasjoner i en rekke forskjellige land.

Teknologi og innovasjon

UMS - an Everbridge Company, sine patenterte systemer for lokasjonsbasert varsling og belastningskontroll tillater myndighetene å nå et stort antall berørte mennesker, over store geografiske områder, så raskt som mulig.

Mange kanaler

Varsel kan formidles ved hjelp av flere forskjellige kanaler, noe som øker sannsynligheten for å nå ut til alle berørte.

Varslingsløsninger for ulike faresituasjoner

Basert på geografi og andre forhold kan ulike etater og styrende myndigheter lage et ubegrenset antall scenarier og maler som et beredskapstiltak til bruk i forutsigbare situasjoner. UMS - an Everbridge Company's  løsning tilbyr i tillegg en enkel 5-trinns prosess for å varsle via flere kanaler for å spre korrekt informasjon til de rette personene så raskt som mulig.

Enkel kommunikasjonsplattform for flere etater

UMS - an Everbridge Company, tilbyr et brukervennlig grensesnitt, og plattformen kan tilpasses til en felles plattform for samarbeidende organisasjoner og etater. Hver enhet vil bare ha tilgang til funksjoner, konfigurasjoner og informasjon som de har rett til å bruke gjennom sikre autentiseringsfunksjoner.

Flerspråklig

Varsler kan sendes på ett eller flere språk som kan konfigureres basert på den aktuelle regionen. Som med de nasjonale varslingssystemene, kan flere etater bruke samme system for deres varslingsbehov og konfigurere relevante kataloger, teknologier og kanaler.

Flere alternative for bruksområder

Avhengig av behov, kan UMS - an Everbridge Company, sine løsninger tas i bruk enten som en installasjon direkte hos klienten, eller på hostet basis – Software as a Service (Saas).

Basert på bruksområde, kan UMS Befolkningsvarsling benyttes av:

  • Myndigheter og katastrofehåndteringsetater på nasjonalt og statlig nivå
  • For å varsle innbyggerne og besøkende i landet
  • For å varsle borgere som reiser til utlandet
  • Administrative myndigheter i byer, kommuner, bydeler og distrikter
  • Private eller offentlige virksomheter med ansvar for administrasjon av avgrensede områder som studiesteder, sykehus, kjøpesentre, stadioner, o.l.

Les vår brosjyre her (ENG)

Kontakt oss

Del denne artikkelen: