Gruppevarsling

UMS Gruppevarsling er en plattform for beredskapsetater og bedrifter for håndtering av kritisk og ikke-kritisk kommunikasjon med en forhåndsdefinert gruppe mennesker. Løsningen sikrer effektivitet ved mannskapsinnkalling og allokering av beredskapsteam. UMS - an Everbridge Company, kan nå tilby en sikker og brukervennlig meldingsapplikasjon, som gir sikker kommunikasjon både i det daglige og under kriser.

Løsningen legger til rette for en- og toveiskommunikasjon ved både planlagte og akutte hendelser. Nødetater, beredskapsorganisasjoner og ulike bedrifter benytter systemet for å varsle og kommunisere med personell. Ved en katastrofe kan omfanget bli betydelig redusert dersom nødpersonell har tilgang til oppdatert statusinformasjon om hendelsen. Kapasiteten til systemet sikrer at alle mottakere blir informert umiddelbart og samtidig på en sikker, effektiv og standardisert måte.

Dekker kommunikasjonsbehov for enhver organisasjon

Systemadministrator kan opprette et ubegrenset antall brukere og grupper basert på organisasjonens behov. Løsningen kan fungere som en helhetlig plattform for å dekke kommunikasjonsbehovene til organisasjonen. Forhåndsdefinerte maler og scenarier muliggjør at flere grupper blir varslet med kun noen få klikk, noe som igjen bidrar til effektive redningsoperasjoner i krisesituasjoner. De viktigste varslingskanalene som benyttes er talemelding og SMS.

Sikker meldingsapplikasjon

Behovet for varslingsløsninger og samhandlingsplattformer som ivaretar sikker kommunikasjon er sterkt økende. Gjennom det nye partnerskap med Teleplan Globe, kan vi nå tilby en dedikert sikker meldingsapplikasjon for smarttelefoner som tilleggsmodul til eksisterende kanaler. Den nye applikasjonen er integrert i den eksisterende gruppevarslingsløsningen, men kan også brukes en-til-en eller en-til-flere (gruppe) internt i organisasjonen, som et alternativ til SMS eller andre usikre tredjepartsløsninger.

Predefinerte samhandlingsgrupper kan aktiveres allerede ved varsling, eller man kan opprette grupper automatisk i tilknytning til utsendelse av varsel. Med den nye funksjonaliteten unngår man at usikrede meldings- og kommunikasjonsapplikasjoner tas i bruk, både i hverdagen og i forbindelse med akuttsituasjoner.

Teleplan Globe sin NORA-plattform er utgangspunktet for løsningen som nå kobles til våre systemer. Plattformen ble utviklet i tett samarbeid med norsk politi i etterkant av 22. juli, som et svar på behovet for sikker toveiskommunikasjon og samhandling, samt for å skaffe de involverte et best mulig felles situasjonsbilde.

Se vår kundereferanse her

Les vår brosjyre her

Del denne artikkelen:

Les mer om: