Regional varsling

UMS - an Everbridge Company’s løsninger for kritisk kommunikasjon benyttes av flere enn 1200 kommunale og regionale administrasjoner i en rekke forskjellige land

Regional varsling er basert på teknologi og metodologi som har bidratt til å forme UMS' nasjonale varslingsløsning, og tilpasset til mindre administrative regioner som distrikter, byer og tettsteder.

Katastrofeberedskap og ledelse

Ved å koordinere planer og mobilisere beredskapsteam, spiller regionale administrasjoner en avgjørende rolle innen katastrofeberedskap og ledelse. Evakuering og redningsaksjoner avhenger i hovedsak av regionale myndigheter for å kunne gjennomføres. Derfor er det viktig at disse myndighetene støttes med den beste tilgjengelige varslingsteknologien.

Platform for varsling av innbyggere

UMS regional varsling er en kommunikasjonsplattform for å varsle innbyggere under kriser og for å sende ut redningsmannskaper raskt og effektivt. Simuleringsøvelser har vist at dette er et nyttig verktøy for opplæring og beredskap.

Kontakt oss
Del denne artikkelen:

Les mer om: