Reisevarsling

UMS Reisevarsling gir myndighetene mulighet til å identifisere sine egne nasjonale reisende i en bestemt region eller land for å advare dem i tilfelle det oppstår noen geo-politiske krisescenarier.

Brukerne av systemet vil vanligvis være Utenriksdepartement i de forskjellige land, og personvernet og tilhørende personlige data er sikret til enhver tid. Ved hjelp av systemet, vil myndighetene også kunne gi lokal hjelp. For å bedre kunne forberede seg på evakuering og redningsoppdrag, kan systemet brukes til å finne ambassader, hvor man skal søke tilflukt, Røde Kors og andre relevante nødetater.

Økende global uforutsigbarhet

Ekstremvær, krig, konflikter og terrorhandlinger har økt global uforutsigbarhet og påvirker derfor reisende i større grad. Med bakgrunn i globaliseringen, er folk nå mer på reise - og ofte til fjerne destinasjoner.

Når en krisesituasjon oppstår, er det ofte vanskelig å nå de berørte med viktig informasjon. Dette skyldes at det er vanskelig å oppdage hvem som har blitt rammet, samt at det er begrensede varslingsmetoder. Lokale myndigheter synes ofte at det er vanskelig å takle disse situasjonene på grunn av språkbarrierer i møte med turister.

Reisende mottar varsel på eget morsmål

I dagens digitale tidsalder sprer informasjon seg raskt. Denne informasjonen kan være både riktig og falsk. Derfor har det blitt viktig at reisende er utstyrt med pålitelig kunnskap til å ta velinformerte beslutninger. Systemet gir derfor de reisende varslinger som er bekreftet og meldinger fra deres hjemland, på deres morsmål.

Sanntidsinformasjon på SMS

UMS Reisevarsling gir også sanntidsinformasjon om hvor et lands innbyggere er til stede i alle land over hele verden. Systemet krever ingen form for registrering, aktivering eller vedlikehold fra innbyggerne selv. Varslinger blir sendt til reisende via tekstmelding. Mottakere får muligheten til å svare på varslingen fra myndighetene dersom bistand er nødvendig. Basert på responsen, kan myndighetene bedre planlegge koordinerte handlinger.

UMS Traveller Alert System kan identifisere borgere som reiser utenlands, og hjelpe dem før, under og etter katastrofer ved å gi nyttig informasjon og pålitelig veiledning.

Video

UMS Reisevarsling

Les vår brosjyre (ENG)

Kontakt oss
Del denne artikkelen:

Les mer om: