Servicevarsling & Community Messaging

Denne tjenesten er rettet mot kommuner og offentlige tjenesteleverandører for kritisk og ikke-kritisk kommunikasjon med innbyggere i lokalsamfunn

UMS - an Everbridge Company, er en pålitelig samarbeidspartner med over 1200 kommuner og offentlige tjenesteytere over hele verden.
UMS Servicevarsling og «Community Messaging» gir offentlige instanser i en by eller i en kommune, samt offentlige tjenesteleverandører et funksjonelt alternativ for å kunne kommunisere med innbyggere angående ulike tjenester.
Løsningene kan i tillegg brukes til å sende kritisk informasjon til berørte innbyggere, basert på deres registrerte adresse.

Rask og effektiv kommunikasjon i enhver situasjon

Disse fleksible kommunikasjonsløsningene er laget for alle typer organisasjoner og tjenesteleverandører. Brukere av løsningen finnes blant annet hos politi- og beredskapstjenester, olje- og gasselskaper, lokale myndigheter, kommuner og fra små til store byer.
De kan brukes av enhver organisasjon med behov for et system med et enkelt grensesnitt for rask og effektiv kommunikasjon i enhver situasjon.

Del denne artikkelen: