Bruker ditt feiervesen E-POST som kommunikasjonskanal?

Tradisjonelle varslingsmetoder som brev og lapper i postkasser er på vei til å bli faset ut som kommunikasjonsverktøy. SMS vil fremover være den best prefererte kanalen for førstegangsvarsling, men også her finnes det begrensninger med tanke på hvor mye informasjon som kan inkluderes.

E-postvarsling seiler derfor frem som den perfekte kanalen å inkludere i sin varslingsprosess ut mot innbyggerne. Ikke bare er dette en vesentlig mer moderne løsning enn brev og lapper, den er mer miljøvennlig og kan med dagens teknologi leses uansett hvor man måtte befinne seg.
Med e-post som varslingskanal kan man både erstatte tradisjonelle metoder, samt sørge for å gi mottaker all den nødvendig informasjon man har krav på og som man ikke får plass til i en SMS.

UMS Servicevarsling for Feiervesen gjør at du som bruker kan kombinere normal SMS-varsling sammen med e-post (og eventuelt andre kanaler).

Løsningen benytter seg av informasjon fra DIFIs Kontakt- og reservasjonsregister, noe som sørger for at all data til enhver tid vil være oppdatert.
I UMS kan dere forhåndsdefinere e-poster som skal sendes ut, hvilke SMSer de eventuelt skal kombineres med og hvem de skal bli sendt ut til.

Fremtidens feiervarsling er ikke langt unna, og man kan starte allerede i dag med å optimalisere sin kommunikasjon ut mot befolkningen!

Del denne artikkelen:

Les mer om: