Finnes det et bedre og mer effektivt varslingsverktøy ved akutte hendelser?

Med dagens teknologi forventer, og nærmest krever, folk flest å få nødvendig informasjon der man til enhver tid måtte befinne seg, og det helt uavhengig av hvor man har bostedsadresse.

SMS er en hyppig brukt varslingskanal og da spesielt innenfor teknisk sektor i de aller fleste kommuner her i landet. Meldinger om vannledningsbrudd, at feieren kommer på døra o.l. blir sendt daglig til innbyggere med utgangspunkt i deres bostedsadresser – og det er vel og bra, men her finnes det også noen svakheter.

Én av disse svakhetene er mangelen på muligheter til også å varsle de som IKKE er registrert som boende i et berørt område ved en eventuell krise eller akutt hendelse. Treffprosenten ved en adressebasert varslingsløsning (som blir brukt innen teknisk sektor) vil ikke være dekkende nok for alle berørte, som for eksempel turister, forbipasserende, pendlere og lignende. Altså for de som befinner seg der det oppstår en hendelse.

Løsningen på dette er å ta i bruk UMS Lokasjonsbasert varsling. Dette er det eneste systemet som kan varsle alle mobilabonnenter i et berørt område, helt uavhengig av hvilket telenett man er koblet opp mot. Med et meget brukervennlig grensesnitt kan kriseledelsen i en kommune enkelt og greit varsle alle mobiltelefoner innen et gitt område med ekstremt viktig informasjon.
Det har altså ingenting å si om mottaker er på ferie i området, hvilken nasjonalitet de har eller kun kjører igjennom kommunen.

Lokasjonsbasert varsling levert av UMS er en skalerbar løsning som kan tilpasses ethvert behov.

Ta kontakt med oss i dag, så demonstrerer vi gjerne løsningen for deg.

Del denne artikkelen:

Les mer om: