Katastrofeutsatt område i India går fra papir til digital krisehåndtering

Pressemelding 25. september 2017

Strategisk viktig UMS-prosjekt i Indisk delstat

Delstaten Vest-Bengal nord-øst i India med over 90 millioner innbyggere er et av flere områder i India som stadig utsettes for naturkatastrofer som jordskjelv, skred og sykloner. Delstaten er den første i India som implementerer et nytt kriseplanleggings- og krisehåndteringsverktøy. Det nye systemet fra UMS er nå klart til bruk i 23 distrikter i delstaten.

-Mange områder i India rammes jevnlig av flom, jordskjelv, jordskred eller sykloner. Behovet for systemer som kan samle politi, brann og helseenheter på samme plattform er derfor prekært. At katastrofehåndteringsenheten i Vest-Bengal går fra papir til digital løsning er strategisk viktig med tanke på valg av nye løsninger i andre delstater i India, sier administrerende direktør Espen Gylvik i Unified Messaging Systems.

Det er forventet at flere delstater i India oppgraderer sine løsninger for katastrofehåndtering i nær fremtid. Nødetatene i Vest-Bengal har inntil nå kun hatt krisehåndteringsplaner på papir. Data fra tidligere hendelser er arkivert i det nye systemet og skal bidra til raskere evakuering, søk og redning. Målsettingen er å redusere tap av liv og eiendeler.

Foto: UMS ASA

Adm. dir. Espen Gylvik melder om innpass i nye regioner

Del denne artikkelen: