Går på børs via nettmegler

TELEKOM: Teknologiselskapet UMS vil noteres på Oslo Axess. Det skjer på utradisjonelt vis – gjennom Nordnet. Målet er flest mulig private aksjonærer.

fa_article191216
Klikk på bildet for å lese hele artikkelen (PDF)

Av: Sven Chr. Stenvaag, Finansavisen  Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Finansavisen.

– Jeg tror dette er første gang tegning i forbindelse med en børsnotering kun skjer via internett, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet.

Selskapet UMS (Unified Messaging Systems), som frem til nå er blitt handlet i gråmarkedet, varslet 9. desember at man ønsker å notere seg på Oslo Axess. Det skjer på utradisjonelt vis.

Tilbudet til allmenheten om å tegne aksjer blir nemlig kun tilgjengelig via Nordnet. Selv om Arctic Securities står for selve tilretteleggingen, ønsker selskapet et helt annet fokus på private aksjonærer. Nordnet har allerede startet markedsføringen av IPO’en mot sine kunder på hjemmesiden.

«En eventuell tildeling er kurtasjefri hos oss», skriver Nordnet, som skal stå for halvparten av de 20 prosent i selskapet som selges ved notering.

Nettmegleren frister også kundene med «fastpris» på tegningskursen. Den blir på 1,25 kroner aksjen, uansett hvor stor tegningsinteressen blir.

– Privatpersoner som tegner seg via UMS tegner til samme pris som institusjonelle kunder. Dette er veldig positivt i en tid hvor vi ser tendenser til økt forskjellsbehandling og diskriminering av private aksjonærer, sier Skar.

Interessert i å tegne aksjer? Besøk Nordnet.no

Del denne artikkelen: