45.000 befal og mannskap vil varsles på minutter

Pressemelding 19. oktober 2017

Heimevernet tar i bruk nytt mobilvarslingssystem

Foto: Eystein Brustuen

Heimevernet innfører en ny og forbedret mobilbasert varslingstjeneste. Med det nye systemet kan Heimevernet nå ut til befal og mannskap i løpet av få minutter.

"Heimevernet får et tidsriktig, brukervennlig og effektivt varslingssystem med mange muligheter",
sier Eystein Brustuen, prosjektleder Heimevernets skole- & kompetansesenter

Det er det norske selskapet Unified Messaging Systems (UMS) som har utviklet teknologien og som leverer systemet som nå tas i bruk. 45.000 befal og mannskap vil i fremtiden kalles inn via både SMS og via talemeldinger.

Systemet vil også benyttes for å varsle folk i nærområdet når øvelser avholdes. Ved naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser, vil folk kunne motta SMS-varsel med utgangspunkt i deres lokasjon. Slik kan man bidra til raskere utrykning og til å spare liv og materiell.

Systemet skal brukes av Heimevernet bestående av 11 distrikter og 250 områder som igjen skal varsle sine 45.000 befal og mannskap. Løsningen skal være i drift fra januar 2018.

Om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

Presseomtale

wakelet Powered by Wakelet

Del denne artikkelen:

Les mer om: