Hvordan bli mer innovativ og miljøvennlig med UMS-varsling?

Tradisjonelle varslingsmetoder som brev, lapper og brosjyrer er på vei til å bli faset ut som kommunikasjonsverktøy, og er ikke akkurat de mest moderne kanalene på markedet. Hvordan skal man klare å modernisere kommunikasjonen ut mot sine egne kunder, samtidig som man tar hensyn og blir mer miljøvennlig?

Digital varsling via flere ulike kanaler vil i den sammenheng være et glimrende alternativ. Ikke bare når det kommer til direkte varsling om avvik av f.eks. kjøreruter og andre endringer, men også når det kommer til generell informasjon ut til innbyggerne. Man har nå muligheten til å spare penger ved å bytte ut utdaterte løsningen med mer innovative verktøy, samtidig som man forbedrer egen kundeservice.

UMS Servicevarsling for Renovasjon er markedets mest kraftfulle massevarslingsverktøy som gjør at du som bruker kan benytte deg av en hel rekke ulike digitale kanaler for å kommunisere med dine kunder – både enveis og toveis. SMS og tale er svært effektive med tanke på direkte kommunikasjon om avvik og endringer, og nå har man også muligheten til å kombinere dette med bl.a. e-post og sosiale medier. Bruk FaceBook og Twitter for generell og nyttig informasjon via nevnte plattformer. Send ut e-post med informasjon dere fra før av hadde lagt inn i en brosjyre.

Vi kan hjelpe deg med å sørge for at miljøet blir ivaretatt samtidig som du til enhver tid ligger helt foran i køen hva modernisering av kommunikasjonsverktøy angår .

Del denne artikkelen:

Les mer om: