Hvordan kan du forenkle ditt arbeid med renovasjonsvarsling?

For drøyt 25 år siden ble tidenes aller første SMS sendt ut til en mobiltelefon i England. Siden den gang har SMS utviklet seg enormt, og blitt et preferert kommunikasjonsverktøy.

SMS er derfor en enkel og effektiv måte å nå ut til berørte husstander på, og forbedrer treffprosenten betraktelig sammenlignet med gamle varslingsmetoder.

SMS er et kraftfullt verktøy for direkte kommunikasjon, men hva med budskap utover det? Hva med budskap av en litt mer generell art eller varsling med med mer innhold enn hva en SMS dekker?

Digitale verktøy i en og samme varslingsløsning

I takt med den teknologiske utviklingen, hvor nesten alt kommuniseres via digitale kanaler får man flere og flere verktøy å forholde seg til. Man må logge seg inn i ulike kanaler for å sende ut differensierte varsler, og dette kan være tungt og tidkrevende. Ville det ikke være en god løsning å kunne legge alle disse kommunikasjonskanalene i en og samme løsning?

Hvorfor kun sende SMS, når man har muligheten til å kombinere renovasjonsvarslingen med andre digitale verktøy - som Facebook og Twitter?

Mulighetene er langt flere enn hva som blir tatt i bruk i dag, og vi hjelper dere gjerne i gang med morgendagens form for renovasjonsvarsling.

Fakta om UMS Servicevarsling

Ved å bruke databaser fra blant annet Kontakt- og reservasjonsregisteret (DIFI)og Folkeregisteret har vi kommet frem til den klart beste kombinasjonen av databaser.

Dette er det mest oppdaterte registeret når det kommer til kontaktinformasjon, og kobles dette sammen med data fra andre registre vil renovatører sitte på et godt verktøy for varsling i sitt ansvarsområde.

Glem konsumentdatabaser som fremmer kvantitet fremfor kvalitet, og ha heller fokus på kvalitet med mulighet for å nå både eier av bolig OG beboer ved å ta i bruk UMS Servicevarsling.

Kontakt oss idag

Vi gir deg gjerne en demonstrasjon slik at du kan se hvor enkelt det er å bruke. Fyll bare inn kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg. Demonstrasjonen av systemet tar kun en halvtime og forplikter ikke til kjøp av løsningen.

Del denne artikkelen:

Les mer om: