Inter-American Development Bank støtter implementering av UMS-system

Pressemelding 5. oktober 2017

Bahamas tester nytt varslingssystem for bruk i krisesituasjoner

UMS sitt varslingssystem vil gi innbyggerne på Bahamas bedre informasjon når det oppstår plutselige hendelser. Målet er at økt og mer treffsikker informasjonsflyt skal gi alle som oppholder seg innenfor et område på Bahamas som rammes av uventete og alvorlige situasjoner, som for eksempel orkaner, skal ha best mulig beslutningsgrunnlag for hva de skal foreta seg før, under og etter hendelsen.

-

Dette er UMS’s første samarbeidsprosjekt med Inter-American Development Bank og det er første gang selskapets systemer tas i bruk i Karibia. Det er en viktig referanse i forbindelse med implementering av lignende systemer i regionen,

sier Espen Gylvik, administrerende direktør i UMS.

The National Emergency Management Agency (NEMA) på Bahamas har valgt en løsning som gir mulighet til å sende SMS-varsel til alle aktive mobilabonnenter i et berørt område, uavhengig av forhåndsregistrering. Systemet vil supplere og ikke erstatte øvrige kommunikasjonskanaler/plattformer som normalt brukes til å informere publikum.

Målet med det nye systemet er bedre beslutningsgrunnlag under plutselige hendelser, som orkaner og naturkatastrofer for øvrig. Et godt varslings- og informasjonssystem er avgjørende for folks sikkerhet og velferd når tiden er knapp. Pilotprosjekt levert av UMS ASA (Unified Messaging Systems) er en del av initiativet "Bærekraftig Nassau" ledet av Statsministerens kontor og med bistand fra Inter-American Development Bank.

-Det er en viktig del av NEMA sine oppgaver å bygge katastrofebestandige samfunn over hele øyområdet,

sier Kaptein Stephen Russel, direktør i NEMA.

Innbyggere og besøkende til Bahamas oppfordres til å registrere seg på innbyggerportalen www.alertbahamas.com for å motta ytterligere SMS- og e-postvarsler i pilotperioden fra:

  • NEMA (beredskapstips, tropiske syklonvarsler)
  • Politiet (savnede/etterlyste personer, trafikkomdirigeringer, kriminalitetsforebyggende tips)
  • Bahamas Informasjonstjenester
  • Bahamas meteorologiske senter

Om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

Mediadekning

wakelet Powered by Wakelet

Del denne artikkelen:

Les mer om: