Teleplan Globe og UMS inngår partneravtale om sikre kommunikasjonsløsninger

Behovet for varslingssystemer og samhandlingsplattformer som ivaretar sikker kommunikasjon øker sterkt. Teleplan Globe og Unified Messaging Systems (UMS) går nå sammen om å tilby komplette og sikre løsninger for varsling og kommunikasjon både før, under og etter en uventet eller planlagt hendelse. Sammen vil selskapene tilby en trygg integrert kommunikasjons- og varslingsløsning.

UMS har en ledende posisjon innenfor levering av varslingstjenester, mens Teleplan Globe har sin spisskompetanse innenfor sikre, mobile og operative applikasjoner. Teleplan Globe har i en årrekke levert denne type systemer til Forsvaret, nødetater og flere internasjonale organisasjoner.

Selskapenes fellesløsning vil bidra til at virksomheter enkelt kan redusere sjansen for at ledelsen og ansatte tar i bruk usikrede kommunikasjonsapplikasjoner i akuttsituasjoner, noe som igjen reduserer sjansen for hacking og andre former for cyberkriminalitet.  I løsningen kan predefinerte samhandlingsgrupper aktiveres allerede ved varsling eller man kan opprette grupper automatisk i tilknytning til utsendelse av varsel.

Økende bevissthet rundt sikker kommunikasjon

-Sikker kommunikasjon får økende oppmerksomhet blant virksomheter både internasjonalt og i Norge. Særlig ser vi at store internasjonale selskaper skjerper kravene til sikker kommunikasjon. Og vi tror bevisstheten bare vil øke. I dette markedet er vi nå svært godt posisjonert,

sier CEO Espen Gylvik i UMS.

Han viser til overlappende kundegrupper og at selskapenes kompetanseområder og produkter utfyller hverandre. Samarbeidet gir også grunnlag for å øke investeringene i produktutvikling.

-Begge selskaper blir posisjonert for å ta større andeler i både eksisterende og nye markeder. Løsningen kan sikre en mer effektiv håndtering av hendelser, samt bidra til å redde både liv og redusere skade på materiell,

sier CEO Dagfinn Kolstad i Teleplan Globe.

Applikasjoner levert av UMS og Teleplan Globe i samarbeid kan sikre god informasjonsflyt både i forkant, under og i etterkant av en hendelse.

Om plattformen

Teleplan Globe sin NORA-plattform er utgangspunktet for løsningen som nå kobles til UMS sine systemer. Plattformen er utviklet i etterkant av 22. juli, i tett samarbeid med norsk politi.
Løsningen ble utviklet som et svar på behovet for sikker toveiskommunikasjon, samhandling, samt for å skaffe de involverte et best mulig og felles situasjonsbilde.

Selskapene vil i løpet av inneværende år ha på plass et system hvor Teleplan Globe sine kommunikasjonstjenester inngår sømløst som en del av UMS sin varslingsportal. En enkel integrasjon av løsningen vil være på plass allerede i løpet av første kvartal.

Mediadekning

Om Teleplan Globe

Teleplan Globe AS er et norsk softwareselskap i det privateide Teleplan-konsernet, som ble opprettet i 1959. Selskapet designer, utvikler og leverer sikre, krypterte kommunikasjonsapplikasjoner, samt avanserte kart og etterretningsløsninger til kunder internasjonalt og i Norge.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt

Espen Gylvik, administrerende direktør i UMS ASA
Mobil: +47 913 30 644
Email: egy@ums.no

Dagfinn Kolstad, CEO i Teleplan Globe
Mobil: +47 948 04 503
Email: dagfinn.kolstad@teleplan.no

Del denne artikkelen:

Les mer om: