Hva er egentlig lokasjonsbasert SMS-varsling?

I 2017 har det vært et økt fokus på beredskapsvarsling

Kommunale tjenester, feiervesen og andre tilsvarende tjenester er typiske brukere av ulike former for adressebasert SMS-varsling i sin daglige drift. Dette er en utmerket varslingsform dersom man vet hvem målgruppen er.

Vil en slik løsning alene være god nok dersom det skulle oppstå en kritisk situasjon?

Svaret er nei, og årsakene til dette er flere.

Den aller viktigste årsaken er selve treffprosenten. Ved å bruke en adressebasert løsning vil man kun få tak i personer over 16 år som er registrert som boende i et berørt område.
Dersom det skulle oppstå en kritisk hendelse i sentrum vil man ved bruk av adressebasert SMS i en beredskapssituasjon utelukke å varsle de som bare oppholder seg i sentrum på det aktuelle tidspunktet, som forbipasserende og turister. Det er innlysende at man på denne måten ikke vil treffe spesielt godt.

Nå alle ved å ta i bruk lokasjonsbasert SMS-varsling.

UMS er den eneste leverandøren som kan levere lokasjonsbasert SMS-varsling til alle mobiltelefoner i et område. Denne løsningen vil gi deg som bruker muligheten til å kunne varsle alle mobiltelefoner i et gitt område – helt uavhengig av hvor man måtte være registrert eller hvilket mobilnett man er koblet opp mot.
I en kritisk situasjon vil denne dekningsgraden være helt essensiell for å kunne gi viktig informasjon til befolkningen på kortest mulig tid.

Fakta om lokasjonsbasert varsling

UMS Lokasjonsbasert varsling gjør det mulig å varsle mennesker som befinner seg innenfor et definert geografisk område på en rask og effektiv måte.

Mobiltelefonene blir identifisert via anonym lokasjonsinformasjon fra mobilnettet. Personvern er ivaretatt ved at all informasjon forblir hos operatørene, og kun sanntidsinformasjon om antall SIM-kort i det aktuelle området blir vist.

Et eksempel som viser hvordan lokasjonsbasert varsling ser ut i brukerpanelet

Kontakt oss idag

Vi gir deg gjerne en demonstrasjon av løsningen. Fyll bare inn kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg. Demonstrasjonen av systemet tar kun en halvtime og forplikter ikke til kjøp av løsningen.

Del denne artikkelen:

Les mer om: