Lokasjonsbasert teknologi kan varsle alle i området

Hvordan komme i kontakt med så mange som mulig ved akutte situasjoner? Hvilke kanaler er de mest effektive når ekstremt nødvendig informasjon må ut? Hva kan man gjøre for å enkelt varsle alle mennesker innen et gitt område om en kritisk hendelse?

Dette er tre spørsmål man kan stille seg selv, og sin kommune i forbindelse med mulighetene når det gjelder befolkningsvarsling.

Man har kjennskap til sirener og SMS-varsling, noe de aller fleste kommuner har fra før av – men er dette egentlig godt nok?

Ved en akutt situasjon handler det om å komme i kontakt med mulig berørte så fort og effektiv som overhodet mulig

Å sende ut adressebasert SMS utelukker dessverre en god del mennesker.

De som måtte befinne seg i et området hvor det oppstår en akutt hendelse og som ikke bor eller arbeider der vil ikke motta SMS varsel.

Hvordan kan vi da sikre at alle får varsel ved en akutt hendelse?

Jo - man tar i bruk UMS lokasjonsbasert varsling.

Ikke bare er SMS en kanal de aller fleste forventer å bli kommunisert på, men teknologien som blir brukt er i tillegg helt unik. Via de basestasjoner som er plassert ut i et gitt område kan man fange opp alle aktive mobiltelefoner som «snakker» til disse. På den måten kan f.eks. kommunens kriseledelse på en enkel måte komme i kontakt med alle berørte ved en akutt situasjon, helt uavhengig om man er boende i kommunen, turist eller kjørende igjennom.

Løsningen fra UMS dekker allerede over 1 million nordmenn, og er den eneste løsningen som kan varsle alle mobiltelefoner i et område. UMS sine lokasjonsbaserte tjenester er et resultat av innovasjon og utvikling rundt kommunikasjon og kritisk varslingsteknologi.

Del denne artikkelen:

Les mer om: