Var du klar for et møte med orkanen Irma?

Blog artikkel (engelsk) av Gilberto Chona og Sarah Benton, publisert på blog platformen Caribbean DevTrends September 2017

Når orkanen Irma lå truende i horisonten utenfor Bahamas, var det viktig at Befolkningsvarslingssystemet fra UMS var implementert

I all hovedsak dreier dette seg om et varslingsssystem som gjør det mulig for myndighetene i Bahamas å nå folk raskt og varsle dem om nødhendelser. Befolkningsvarslingsløsningen fra UMS, operert av et integrert operasjonssenter på Nassau, koordinerte og håndterte nødkommunikasjon og meldinger med andre katastrofehåndteringsetater på en effektiv måte.

Les hele artikkelen (engelsk)

UMS Befolkningsvarsel - metoder og kanaler

wakelet Powered by Wakelet

Del denne artikkelen:

Les mer om: