Oslo Kommune skal varsle på SMS

Moderniserer beredskapen

Bildet: Michael Sargeant, UMS, viser hvordan lokasjonsbasert varsling kan avgrense varsling til et definert geografisk område. Foto: UMS

PRESSEMELDING
Oslo Kommune er en av de aller første kommunene i landet som innfører lokasjonsbasert befolkningsvarsling ved bruk av SMS. Kommunen tar nå selv grep ettersom de ser behovet for en lokal løsning, da et eventuelt fremtidig nasjonalt varslingssystem ikke kommer til å dekke alle deres varslingsbehov. Prosjektet er i første omgang et pilotprosjekt.

– Selv om Norge i stor grad er et stabilt og trygt samfunn skal Oslo være godt forberedt på å håndtere både større og mindre kriser, sier byrådsleder Raymond Johansen.

 

Gode varslingsrutiner er vesentlig for god beredskap

Gode varslingsrutiner er helt vesentlige for god beredskap og krisehåndtering. Når Oslo kommune nå får på plass et nytt system, kan innbyggere og besøkende til Oslo forvente varsling direkte på sin mobil om det skulle oppstå uønskede hendelser av alvorlig karakter.

– Befolkningen i Oslo vokser hvert år, i tillegg har vi mange tilreisende studenter og turister store deler av året. Vi må kunne nå flest mulig som oppholder seg i et område som blir berørt, raskest mulig. Samtidig må vi kunne gi presis og god informasjon. Derfor har valget falt på lokasjonsbasert SMS varsling, sier Johansen

 

Han mener implementeringen av systemet er et eksempel på hvordan offentlig forvaltning må endre seg i en digital tid.

– Folk i Norge er raske til å ta i bruk ny teknologi og det er liten tvil om at mobilen bare blir et viktigere verktøy for nordmenn flest i fremtiden. Det må vi benytte oss av når vi skal nå frem til folk i en situasjon der rask og riktig informasjon kan være avgjørende, sier Johansen.

 

Nyhetsbildet preges jevnlig av et Europa som frykter anslag av mer eller mindre organisert art. Det har rettet fornyet fokus på hvordan myndigheter og verden generelt best kan beskytte og varsle innbyggere i forbindelse med uventede hendelser, ulykker eller terror. Systemet vil bli benyttet for et bredt spekter av hendelser, og i spesielle nødsituasjoner vil det kunne få stor betydning.

– Presis varsling gjør at Oslo-befolkningen og tilreisende kan ta forholdsregler og iverksette tiltak for å beskytte seg og sine. Gjennom god beredskap kan vi bidra til å forhindre tap av menneskeliv og materiell. Å ta i bruk mulighetene ny teknologi åpner for har vært viktig for oss, sier beredskapssjef i Oslo kommune Ann Kristin Brunborg.

 

Det er et norsk teknologiselskap som har utviklet systemet som nå skal tas i bruk. UMS har hovedkontor i Oslo, men har omfattende internasjonal virksomhet. I dag når UMS over 150 millioner mennesker med sine lokasjonsbaserte varslingssystemer, og det er et marked i sterk vekst. Selskapet har utviklet nasjonale varslingssystemer av ulik art for blant annet Sverige, Singapore, India, Nederland, Hellas og Kambodsja.

 

Dagens befolkningsvarsling baserer seg i stor grad på at Sivilforsvaret kan varsle med sireneanlegget. Og radio er fremdeles en hovedkanal for informasjon til befolkningen, også etter overgangen fra FM til DAB+.

– Vi må nå innbyggerne der de til enhver tid er, og det samme gjelder for besøkende og tilreisende, sier beredskapssjef Ann Kristin Brunborg.

 

Mange kommuner har allerede såkalt adressebasert varsling, der man kan sende en melding til beboere på valgte adresser.

– Vi har sett et økende behov for å kunne varsle alle innenfor et gitt geografisk område. Nå finnes teknologien. Og i motsetning til en app, som folk må ha lastet ned på forhånd, vil vi kunne nå alle som har en mobil uten at de har foretatt seg noe for å få informasjon, sier Brunborg.

 

I SMS kan det også linkes til kommunens andre digitale plattformer for å utfylle informasjonen som er delt via mobilen. SMS-systemet for varsling ble tatt i bruk 1. januar i år. Det er dermed implementert i kommunens beredskapsplaner og vil være i bruk under øvelser og ved alvorlige hendelser.

– I tillegg til å bruke SMS i kombinasjon med det nasjonale sireneanlegget for å gi mer presis informasjon til mottakerne under en krise egner SMS-varsling seg også for alvorlige lokale hendelser som ved en brann med giftig røyk, flom eller andre kritiske hendelser, sier Michael Sargeant i UMS.

 

Slik virker lokasjonsbasert varsling

Lokasjonsbasert varsling, LBAS (Location Based Alerting System), er en løsning som gjør det mulig å varsle mennesker innenfor et angitt geografisk område på en rask og effektiv måte. Alle mobiltelefoner innenfor det definerte området blir varslet ved hjelp av lokasjonsinformasjon fra mobilnettet. LBAS gjør dynamisk varsling i sanntid til virkelighet.

 

Del denne artikkelen:

Les mer om: