Skanska satser på sikkerhet

På bildet sees (f.v.) Vegard Grepstad, prosjektleder Big Data i UMS og Peer Chr. Anderssen, direktør for HMS og kvalitet hos Skanska. Foto: UMS


Entreprenør- og prosjektutviklerselskapet Skanska øker fokuset på sikkerhet ytterligere, og har inngått en avtale med UMS om leveranse av varslingsløsningene gruppevarsling, adressebasert varsling og lokasjonsbasert varsling. Avtalen har blant annet blitt omtalt på nettstedet bygg.no for byggeindustrien.

Klikk på sakene under for å lese mer om samarbeidet mellom Skanska og UMS.

wakeletPowered by Wakelet

wakelet Powered by Wakelet

Del denne artikkelen:

Les mer om: