Skanska tar nye grep for å ivareta sikkerheten

Bildet (f.v.): Espen Gylvik, administrerende direktør i UMS og Peer Chr. Anderssen, direktør for HMS og Kvalitet i Skanska.

Pressemelding: Skanska og UMS har i dag inngått en avtale om leveranse av UMS tjenester. Avtalen inkluderer UMS sine tre hovedtjenester gruppevarsling, adressebasert varsling og lokasjonsbasert varsling.

Varslingstjenestene gjør det mulig å varsle umiddelbart via SMS med presis informasjon til relevante mottakere.

Gjennom å styrke kommunikasjonsflyten internt i selskapet bedrer Skanska ansattes og underentreprenørers sikkerhet. I fremtiden vurderer selskapet å ta i bruk også adresse- og lokasjonsbasert varsling som gjør det mulig å informere innbyggere eller de som oppholder seg rundt Skanskas prosjekter.

«Sikkerheten til våre egne og underentreprenørers ansatte, beboere eller besøkende i nærheten av Skanskas prosjekter er vår absolutt høyeste prioritet. Dersom det allikevel skulle oppstå alvorlige situasjoner er det viktig at vi er godt forberedt. Det å kunne informere med rask og korrekt informasjon er avgjørende», sier direktør for HMS og Kvalitet i Skanska, Peer Chr. Anderssen.

 

Fordeler ved varslingssystemer fra UMS

 

Fakta om Skanska

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

 


Fakta om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 100 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

UMS løsninger gjør det mulig å varsle før, under og etter uønskede og potensielt farlige hendelser. Gjennom rett informasjon til rett målgruppe, via rett kanal til rett tid, kan løsningene bidra til å redde liv, samt redusere skade på materiell. Mobiltelefonen er i dag den mest benyttede kommunikasjonskanalen på verdensbasis. Derfor er den også den mest effektive plattformen for å informere og varsle mennesker. UMS utnytter eksisterende infrastruktur hos teleoperatørene når det sendes ut kritiske meldinger.

UMS arbeider tett med sine kunder for å kontinuerlig utvikle nye og effektive metoder for å nå mennesker når det gjelder som mest.

For intervju eller mer informasjon, vennligst kontakt:

Helene Marwell-Hauge
Presse og kommunikasjonsansvarlig
Mail: hmh@ums.no
Mobil: +47 93 25 12 12

 

Del denne artikkelen:

Les mer om: