Svenske myndigheter styrker beredskapen

Folk vil få SMS-varsler i kriser

I fremtiden vil alle innbyggere og tilreisende i Sverige få SMS-varsel på sine mobiler dersom de oppholder seg innenfor et område der det oppstår plutselige hendelser som for eksempel brann, ekstremvær eller et attentat. Samtlige mobiloperatører i Sverige kan nå sende lokasjonsbaserte SMS-varsler levert av UMS med ”Viktig melding til allmenheten” (VMA) fra SOS Alarm. Sverige blir det første nordiske landet som får på plass en nasjonal varslingsløsning via SMS.

-  Mobilen er et svært viktig verktøy for å nå befolkningen og tilreisende med viktig informasjon om hvordan de skal forholde seg i forbindelse med større ulykker og andre akutte hendelser. Det er svært bra at alle mobiloperatører nå er tilsluttet tjenesten som er et viktig bidrag i arbeidet med å skape et tryggere Sverige for alle,

sier Kenny Lorentzon, sjef for kriseberedskapsavdelingen i SOS Alarm.

Lokasjonsbasert varsling, LBAS (Location Based Alerting System), er en løsning som gjør det mulig å varsle mennesker innenfor et angitt geografisk område på en rask og effektiv måte. Alle mobiltelefoner som befinner seg innenfor det definerte området blir varslet ved hjelp av lokasjonsinformasjon fra mobilnettet uten at man må foreta seg noe for å motta meldingene. LBAS gjør dynamisk varsling i sanntid til virkelighet.

- En nasjonal løsning som man nå har fått på plass i Sverige medfører en betydelig modernisering av beredskapstjenesten. I 2018 er mobilen den første kanalen et flertall tyr til når de søker informasjon. SMS-varsling er presis og tidsbesparende og vil bidra til å spare både liv og materiell,

sier CEO Espen Gylvik i Unified Messaging Systems.

Det er foreløpig ingen nasjonal varslingsløsning på plass i de andre Nordiske landene, men flere store norske kommuner har allerede tatt systemet i bruk.

Om lokasjonsbaserte VMA-meldinger

Etter en lovendring fra 1. juli 2017 har SOS-alarm anledning til å sende SMS-varsler til alle som befinner seg innenfor et bestemt geografisk område. Tidligere har man i Sverige bare hatt anledning til å sende varsler til mobiler som er registrert innenfor et område. Når mobiloperatørene formidler hvilke mobiltelefoner som er oppkoblet mot en bestemt mobilmast kan dataene benyttes for å sende SMS direkte til mobiler innenfor et angitt område.
SOS Alarm lagrer ikke data fra mobiloperatørene og opplysningene som overføres kan ikke benyttes i andre sammenhenger.

Om SOS Alarm

SOS Alarm Sverige AB er et svensk, offentlig eiet aksjeselskap som opererer nødnummeret 112 i Sverige. Selskapet eies med like deler av den svenske staten og Sveriges Kommuner og Landsting.

Om UMS

Systemet leveres av UMS AS (Unified Messaging Systems), som er et teknologiselskap med hovedkontor i Norge og med utstrakt internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon i verden innen befolkningsvarslingsløsninger.

For ytterligere informasjon, kan du kontakte:

Espen GylvikEspen Gylvik

CEO
E-post: egy@ums.no
Mobil: +47 913 30 644

Helene Marwell-Hauge

Head of Marketing & Communication
E-post: hmh@ums.no
Mobil: +47 932 51 212

Mediedekning

Del denne artikkelen:

Les mer om: