Teknologi utviklet av UMS bidrar til å redde liv

SMS Livräddare ble lansert i København 1. september i år og det er allerede registrert over 5.000 frivillige livreddere.

Appen gjør det mulig å varsle frivillige livreddere som befinner seg i nærheten av et tilfelle av plutselig hjertestans. De blir enten bedt om å hente den nærmeste hjertestarteren eller sendt direkte dit hjertestansen har skjedd for å utføre hjerte-lungeredning (HLR).

I innslaget intervjues en overlevende etter hjertestans i hjemmet. Han overlevde fordi en livredder raskt kom til stedet på grunn av applikasjonen.

wakelet Powered by Wakelet

Hva er SMS Livräddare?

I samarbeid med HLR-rådet i Sverige har UMS utviklet og implementert en ny app – SMSLivräddar App – for det svenske markedet.

Appen gjør det mulig å varsle frivillige livreddere som befinner seg i nærheten av et tilfelle av plutselig hjertestans. De blir enten bedt om å hente den nærmeste hjertestarteren eller sendt direkte dit hjertestansen har skjedd for å utføre hjerte-lungeredning (HLR).

SMSLivräddar App er en videreutvikling av det svenske suksessprosjektet «SMSLivräddare«; hvor 13.000 frivillige livreddere i Stockholm får mulighet til å redde liv hvis det plutselig skulle oppstå et hjertestans i deres område.

Mobiletelefonen deres varsler og ber livredderen dra for å utføre HLR. Den nye appen gir ytterligere instruksjoner om hvor den nærmeste hjertestarteren kan hentes.

Den første evalueringen av prosjektet viste at andelen pasienter som mottar førstehjelp og HLR hadde økt med 30% når det ble sendt tekstmelding for å varsle frivillige. Dette resultatet ble publisert i New England Journal of Medicine, som er verdens ledende medisinske tidsskrift.

Fakta om hjertestans (svenske tall):

  • 10.000 svensker får hjertestans utenfor sykehus hvert år, men bare ca 10% overlever
  • 70% overlever når en hjertestarter brukes umiddelbart
  • Det er minst 35.000 hjertestartere plassert på offentlige steder i Sverige
  • En hjertestarter gir selvforklarende instruksjoner og kan brukes av hvem som helst
  • En hjertestarter kan ikke gjøre skade

"Mange liv kunne vært spart hvis flere av de tusenvis av hjertestarterene som finnes ble brukt når hjertestans oppstår. Smartetelefonutviklingen innen GPS teknologi og nye kartfunksjoner, hvor den nærmeste hjertestarteren kan bli vist, vil føre til at et betydelig større antall pasienter får hjelp både raskt og ved bruk av hjertestarter", 

sier Mattias Ringh, kardiolog og forsker ved Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet

Del denne artikkelen:

Les mer om: