UMS ser betydelige vekstmuligheter i Finland

Nok et stort vannverk inngår avtale om servicevarsling

Et av Finlands største vannverk, Turun Vesihuolto Oy blir kunde hos Unified Messaging Systems. Selskapets varslingsløsning brukes allerede av 23 vannverk i Finland. Disse dekker til sammen fire av de seks største byene i landet. UMS forventer at det gode fotfestet i det finske markedet vil bidra til videre vekst.

UMS har fra tidligere blant annet kontrakt med HSY, Finlands største vannverk.

Turun Vesihuolto Oy har inntil nå ikke hatt noe varslingssystem for å informere innbyggere om planlagte eller uplanlagte driftsforstyrrelser, men har basert seg på fysiske utsendelser til hver enkelt husstand. Digitalisering av varsling gir vannverket et effektivt verktøy for varsling via flere kanaler.

-Vekst i Norden er en viktig del av vår strategi, og Finland er et marked med stort potensial,
sier Espen Gylvik, administrerende direktør i UMS

Om Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy leverer vann til byen Åbo, som er den eldste byen i Finland grunnlagt på 1200-tallet. Åbo er en viktig havneby og ligger på sørvestkysten av Finland, 150 km vest for Helsinki. Byen er den femte største byen i landet med ca. 190 000 innbyggere.

Om UMS Servicevarsling

UMS Servicevarsling er en massevarslingsløsning utviklet spesielt for offentlige og private organisasjoner med behov for å formidle servicemeldinger. Varslingen gjøres via tekstmelding, talepost, sosiale media og/eller e-post i forbindelse med ulike servicetjenester, og mottakerne selekteres basert på deres registrerte adresse.


Noen bruksområder

  • Servicemeldinger
  • Planlagt vedlikehold
  • Uforutsette hendelser
  • Påminnelser


Varslingskanaler

  • SMS
  • Talemeldinger
  • Sosiale media
  • Push-meldinger til smarttelefoner
  • E-post

Om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

For mer informasjon kontakt:

Espen Gylvik, administrerende direktør i UMS ASA
Mobil: +47 913 30 644 Espen Gylvik
E-post: egy@ums.no

 

wakelet Powered by Wakelet

Del denne artikkelen: