UMS vokser innenfor servicevarsling, Storbritannias største børsnoterte vannverk er ny kunde

Pressemelding 1. november 2017

Etter nylig inngått avtale sendes 250.000 meldinger per måned

Publikums forventninger til offentlige tjenesteleverandører øker i takt med digitaliseringen. Snarlig og presis informasjon, både om planlagte og uplanlagte hendelser anses som en naturlig del av kundeservicen. Som ledende tilbyder av varslingssystemer vokser Unified Messaging Systems (UMS) innenfor servicevarsling i flere ulike sektorer.

 

Ser sterkt vekstpotensial for informasjonsutsendelser

Nylig tegnet United Utilities, Storbritannias største børsnoterte vannforsyningsselskap, avtale for utsendelse av meldinger via UMS sine systemer. Selskapet drifter vannforsyningen til rundt 7 millioner innbyggere i Nordvest-England. UMS forventer kraftig vekst i antall SMS-utsendelser til deres kundebase i tiden fremover.

Satsningsområde

Vann og Avløpssektoren er et viktig satsningsområde for UMS. I Norge er løsningene daglig i bruk i de fleste kommuner og UMS er en klar markedsleder på området. I Sverige dekker UMS sine systemer rundt 50% av befolkningen, og selskapet har blant annet avtale med Stockholms Vatten som har ansvaret for byens 1,5 millioner innbyggere. I Finland er landets største vannforsyningsselskap, Helsinki Vann og Avløp som leverer til over 1 million innbyggere i Stor Helsinki, kunde av UMS.

Med United Utilities nye løsning, mottar kunder nå oppdateringer om eventuelle akutte driftsforstyrrelser eller om andre planlagte hendelser per SMS, noe som sikrer god og informativ kundeservice. Selskapet registrerer en betydelig reduksjon i henvendelser fra kundene etter implementeringen av det nye systemet og selskapet har i tillegg forbedret sin SIM score (offentlig standard for måling av vannforsyningsselskapers servicegrad).

Espen Gylvik,
adm. dir., UMS

-Kravet til tjenestetilbydere på informasjonssiden vil bare øke i tiden fremover. I dag forventer folk presis og oppdatert informasjon til enhver tid. Samtidig viser dette seg å være kostnadsbesparende for tjenesteleverandører innenfor de fleste sektorene,
sier Espen Gylvik, adm. dir., UMS

Artikkel i Finansavisen 2/11-2017

Å forbedre kundekommunikasjonen er et viktig satsningsområde for United Utilities. Tidligere ble kundene informert via enkle SMS løsninger samt via ordinær brevpost. Problemet med de fleste tradisjonelle SMS-systemene er at de mangler viktig funksjonalitet for å yte god kundeservice. Man møter utfordringer knyttet til effektivitet, brukervennlighet og datasikkerhet. Dessuten mangler mange systemer mulighet for kanalvalg, slik at man lett blir avhengige av flere ulike systemer. 

Selskapet valgte UMS sin løsning fordi systemet inkluderer mulighet for sending av avanserte meldinger ved bruk av kart, integrasjon mot kundedatabasen samt sending via flere ulike kanaler (SMS, tale og e-post). Dessuten blir plattformen vurdert som svært brukervennlig.

I Storbritannia er Dee Valley Water og South East Water allerede kunder av selskapet. Med kundebasen til United Utilities leverer UMS nå vannforsyningsmeldinger til nesten 10 millioner briter.

Om UMS

UMS (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

Presseomtale

 

wakelet Powered by Wakelet

Del denne artikkelen:

Les mer om: