Hvordan varsle alle berørte via SMS når det oppstår en kritisk hendelse

Befolkningsvarsling ved kritiske hendelser vil alltid være en utfordrende oppgave, og hvordan kan man sørge for at man får tak i så mange som overhode mulig av de som måtte være berørte? Er det godt nok å ta i bruk det adressebaserte varslingssystemet til teknisk etat? Finnes det andre effektive verktøy som gjør at beredskapsansvarlig får kommunisert viktig informasjon ut til befolkningen?

Det finnes ulike teorier om hva som fungerer best. Lokasjonsbasert varsling ved bruk av Avansert-SMS er én av dem. Denne teknologien fungerer slik at bruker kan sende SMS til alle mobilabonnenter lokalisert innenfor et bestemt område bruker tegner opp selv – inkludert turister fra både inn- og utland.

Teknologien er tett integrert i komponenter fra teleoperatørene og personvern er ivaretatt ved at all informasjon forblir hos operatørene og det blir benyttet lastbalansering for å sikre høyest mulig leveringsgrad uten å forårsake overbelastning.

UMS Lokasjonsbasert varsling er det eneste systemet som kan varsle alle mobilabonnenter i et berørt område ved kritiske hendelser. Det spiller ingen rolle hvilken teleoperatør man er koblet opp mot, eller om man har en utenlandsk telefon.

Systemet, som er kompatibelt på flere plattformer, er webbasert og sendeprosessen stegvis. Det kan også lages ulike scenarier hvor man forhåndsdefinerer en hendelse fra A til Å.

Lokasjonsbasert varsling er fra før av levert til både store og små kommuner, samt sykehus og universiteter. Les gjerne våre kundereferanser under for mer informasjon.

 

Del denne artikkelen:

Les mer om: