Hva er den beste varslingskanalen for deg som jobber med renovasjon?

SMS-varsling er en av de mest foretrukne kommunikasjonsformer, men til tross for at SMS kan løse mange problemer, finnes det allikevel noen utfordringer.

I en større organisasjon med behov for både direkte og generell kontakt med kunder stiller man større krav til hvordan man kan få ut mer informasjon. Men finnes det andre og bedre muligheter enn SMS som kommunikasjonsform?

Ja. Absolutt.

E-post.

Med UMS Servicevarsling som kommunikasjonsverktøy kan man nå kombinere e-post som varslingskanal med for eksempel SMS og sosiale medier. Utfordringen tidligere har vært mangelen på gode nok e-postregistre, men ved bruk av Kontakt- og Reservasjonsregisteret (DIFI) og Folkeregisterets databaser har vi i UMS kommet frem til den klart beste kombinasjonen som forenkler jobben for deg.

Gi kundene i ditt ansvarsområde god og grundig informasjon om avvik og liknende via e-post og forkortet informasjon via SMS – alt til en og samme mottaker. Verktøyet er brukervennlig og klart til bruk, slik at du som renovatør kan gjøre kundeservicen enda bedre og dekket ditt informasjonsbehov til dine brukere – og det på en innovativ måte.

Snakk med oss i dag om UMS Servicevarsling – vi hjelper deg i gang.

Del denne artikkelen:

Les mer om: