Om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med våre systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

Om UMS varslingsløsninger

Våre løsninger gjør det mulig å varsle før, under og etter uønskede og potensielt farlige hendelser. Gjennom rett informasjon til rett målgruppe, via rett kanal til rett tid, kan disse løsningene bidra til å redde liv, samt redusere skade på materiell. Mobiltelefonen er i dag den mest benyttede kommunikasjonskanalen på verdensbasis. Derfor er den også den mest effektive plattformen for å informere og varsle mennesker. UMS utnytter eksisterende infrastruktur hos teleoperatørene når det sendes ut kritiske meldinger.

Som en pioner i utviklingen av avanserte systemer for kritiske meldinger har vi mange unike patenter, som i bransjen er kjent for sine tekniske og livreddende egenskaper. Vi kan vise til flere virkelige installasjoner enn noe annet selskap i verden, og har utviklet nasjonale varslingssystemer av ulik art for blant annet Sverige, Singapore, Nederland, Hellas, Kambodsja og to kyststater i India. UMS har en strategisk partneravtale med UNISDR og har bistått land og multilaterale organisasjoner med utvikling av rammeverk for krisehåndtering og varsling.
Våre varslingsløsninger er utviklet både med hensyn til å varsle om planlagte så vel som uforutsette hendelser. Løsningene gir både offentlige og private instanser mulighet til å kommunisere med kunder og innbyggere gjennom ulike kanaler. Denne tjenesten er svært nyttig for å informere riktige personer til rett tid.

Del denne artikkelen: