Samfunnsansvar

Global oppvarming, kombinert med naturlige klimaendringer, fører til større fare for naturkatastrofer. Det er dessuten blitt en økt i trussel fra ekstremister og for andre typer alvorlige hendelser rundt i verden. Myndigheter og innbyggere virker ikke å være helt forberedt for å håndtere slike krevende hendelser. Alvorlige begivenheter har innvirkning på folks liv og stadig flere lever i frykt for nye alvorlige episoder.

UMS - an Everbridge Company, tilbyr varslingsløsninger som gjør både offentlige og private foretak i stand til å kommunisere med befolkningen gjennom ulike kanaler før, under og etter både uforventede og planlagte hendelser. Selskapet anvender ulike teknologier for å styrke eksisterende infrastruktur hos telekommunikasjonsoperatørene ved utsending av kritiske meldinger. UMS - an Everbridge Company-løsningene kan hjelpe til med å redde liv samt å redusere skade ved å gi viktig informasjon til de rette menneskene, gjennom rette kanaler og til rett tid. Mobiltelefonen den hyppigst brukte kommunikasjonskanalen på verdensbasis, og er derfor den mest effektive plattformen til å informere og varsle mennesker.

Vi utvikler og leverer innovative løsninger med intensjon om å nå frem til mennesker når det gjelder som mest og har kunder over hele verden fra både velutviklede industriland og fra utviklingsland med behov for støtte. Selskapet ønsker å forsterke egen kultur ved å være et ansvarlig selskap, og ønsker å samarbeide med UNISDR og andre globale partnere mot land med akutte behov og svak økonomi.

Del denne artikkelen: