Nanhi Kali prosjektet

UMS - an Everbridge Company, er et selskap med betydelig internasjonal innflytelse og flere medarbeidere er fra India. Med støtte fra ansatte, har vi valgt å støtte Nanhi Kali-prosjektet som bidrar til å sikre unge fattige jenter i India muligheten til utdanning.

Ansatte i UMS - an Everbridge Company, oppfordres også til å bidra til prosjektet individuelt. Sammen ønsker vi og selskapets medarbeidere å gjøre en forskjell.

Nanhi Kali-prosjektet er dedikert til å legge til rette for at fattige jenter i India skal få mulighet til skolegang. Med de begrensede mulighetene mange indiske jenter har i dag, er tilstrekkelig utdanning avgjørende for økt livskvalitet.

Bak dette prosjektet ligger det en sterk overbevisning om at jenters utdanning er viktig for både familiene og for samfunnet som helhet. Med assistanse fra enkeltpersoner og selskaper som oss, sørger Nanhi Kali-prosjektet for akademisk skolegang til over 100.000 unge jenter. Det viktigste med initiativet er å sikre jenter fra de lavere samfunnsnivåene 10 års skolegang.

Del denne artikkelen: