Prosjekter i Latin-Amerika

Det finnes ulike humanitære utfordringer i Latin-Amerika. UMS - an Everbridge Company, er til stede i regionen og er i tett samarbeid med humanitære hjelpeorganisasjoner engasjert i å bidra i noen veldedige prosjekter. Denne type arbeid er en del av vår bedriftskultur og er nært knyttet til det vi jobber mot å utvikle til daglig nemlig å tilgjengeliggjøre de rette verktøyene for å kunne redde liv.

Rent vann i Mexico

Da både orkanen Ingrid og Manuel traff delstaten Guerrero i Mexico samtidig i 2013, bidro vi med betydelig arbeidskraft i de hardt rammede områdene. I tillegg var selskapet en av de økonomiske bidragsyterne for distribusjon av vannfiltere og opererte som et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, som jobbet sammen for å gjennomføre de humanitære hjelpeaksjonene.

Vi deltok i utdelingen av vannfiltere til berørte familier etter katastrofen og fungerte som tolk for landsbyens innbyggere med instruksjoner om bruk og vedlikehold av vannfiltrene. Under dette arbeidet, mens vi jobbet for å skaffe mat, vann og vannfiltere til landsbybeboerne, ble en bro revet ned av stormen. Alle forsyningene ble fanget på den andre siden av elva, som var preget av sterke strømmer. For å få fraktet varene fra den ene siden av elva til den andre, organiserte vi i kjede på mer enn 150 mennesker for å bære varene over.

UMS - an Everbridge Company, har etablert sterke bånd med to svært viktige frivillige organisasjoner

CADENA fra Mexico er en frivillig organisasjon som engasjerer seg i nød- og katastrofesituasjoner ved å gi direkte bistand til de berørte.

Waves For Water bidrar for å gi rent vann til sårbare lokalsamfunn rundt om i verden. De har en misjon som er lett å forstå: å levere rent vann til hvert eneste individ som trenger det. Organisasjonen samarbeider med verdensledere og strategiske partnere for å oppnå en global forandring.

Vi har utviklet innovative oppblåsbare solenergilamper til bruk under kriser.Denne oppfinnelsen gir berørte lokalsamfunn tilstrekkelig lys til matlaging, lesing og andre aktiviteter i områder der elektrisitet ikke er tilgjengelig ved å utnytte solenergi. Lykten er produsert i et materiale som er vannresistent og er derfor lett anvendelig i alle situasjoner.Kriserammede familier mottok solenergilyktene under kampanjen for rent vann i Mexico etter orkanene i 2013. Lyktene blir distribuert av CADENA, og har også blitt brukt under humanitært arbeid i både Nepal og Haiti etter krisene der.

Del denne artikkelen: