Styret

Styreformann

Reidar Fougner
Reidar er privat investor innen egenkapitalmarkedet. Han innehar flere styreverv og har dessuten sittet i styret for børsnoterte selskap. Tidligere var Reidar sjefsmegler for ABG Sundal Collier og finansanalytiker for Delphi Economics, Forenede Fonds og for Oslo Securities. Han har en Bachelor of Business Administration og er i tillegg Autorisert Finansanalytiker. Reidar har vært styreformann for UMS siden 2004.
E-mail: rf@ums.no

 

Styremedlemmer

Eigil Stray Spetalen
Eigil er privat investor med bred erfaring og har blant annet jobbet som fondsforvalter for Nordea. Han var direktør i Profdoc AS fra 2001 til 2008 og styreformann i Strongbridge Biopharma plc fra 2006 til 2014 og styremedlem frem til 2015. Eigil har en Master of Science i Mechanical Engineering og har sittet i styret til UMS siden 2007.

Thomas Høgebøl
Thomas er CEO i The North Alliance, en gruppering av uavhengige kommunikasjons- og teknologiselskaper, og har hatt ulike hatt ulike lederstillinger innen digital markedsføring, design og media både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av sin karriere har han fungert som arbeidende styreleder for McCann World Group i Norden og Benelux. Thomas har en bachelorgrad i markedskommunikasjon. Han har vært styremedlem i UMS siden 2016.

Cecilie Grue
Cecilie jobber deltid som Juridisk Direktør i Bionor Pharma ASA. Tidligere var hun juridiske rådgiver ved Oslo Børs ASA og som advokat og partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co DA. Cecilie har lang erfaring innen børsnotering, løpende forpliktelser på Oslo Børs, forskrifter og kapitalmarkedstransaksjoner. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap. Cecilie sittet i styret i UMS siden 2016. 

Ina Lunder Lønnum
Ina har lang erfaring som prosjektleder, og har jobbet i UMS siden oppstarten. Hun har hatt ulike stillinger innenfor UMS opp gjennom årene som blant annet support manager, utviklingsleder, lanseringssjef og prosjektleder. I dag jobber Ina som Prosjektdirektør. Ina er utdannet innen informatikk. Hun har vært styremedlem i UMS siden 2016.

Espen Gylvik, CEO
E-mail: egy@ums.no